Greater Toronto Movies

Youth

Youth

Youth

Score: 0 / 10

Release Date: December 15, 2017
Director: Feng Xiaogang
Producer: Feng Xiaogang
Studio: China Lion Film Distribution
Starring: Huang Xuan, Miao Miao, Yang Caiyu, Elane Zhong, Li Xiaofeng, Wang Tianchen, Su Yan
Genre: Drama
Running Time: 135 minutes

Write a Review


Youth movie reviews